Oedeemtherapie

Lymfoedeem is een veel voorkomende  aandoening van vooral de armen en/of benen. Het kan worden veroorzaakt door een belemmering van de lymfebanen (afknellen na bijvoorbeeld lang in een houding zitten) of door verminderde werking van het lymfestelsel. Met name dit laatste wordt behandeld met lymfedrainage. De eerst genoemde oorzaak is veelal maar tijdelijk en het probleem vaak ook.

Is er echter een lymfebaan kapot, door een operatie (nieuwe knie of heup) of door een ongeval, dan is er vaak (tijdelijke) hulp van buitenaf nodig. Het lymfestelsel kan echter ook verminderd werken doordat er na vondst van een kankertumor de tumor en naastliggende lymfeknopen operatief worden verwijderd. De gehele of gedeeltelijke verwijdering van lymfeknopen in de oksel (na borstkanker, huidkanker of longkanker) of in de lies (na prostaatkanker) heeft tot gevolg dat het vocht in de arm of het been niet goed meer wordt afgevoerd en zich  ophoopt. Dit kan direct na een operatie  gebeuren of zelfs tot 10 jaar naderhand. 

Wat doet een oedeemtherapeut?

In het lichaam bevinden zich veel lymfebanen. Zowel actieve als ‘slapende’ banen. Na een operatie zijn vaak een aantal actieve banen niet meer werkzaam. 

Door lymfedrainage worden zowel de overgebleven actieve banen gestimuleerd het vocht af te voeren als de ‘slapende’ banen gestimuleerd weer werkzaam te worden.De techniek is heel zacht en langzaam. Lymfebanen liggen namelijk grotendeels erg oppervlakkig. Tevens worden technieken aan de patiënten geleerd die ze zelf kunnen toepassen om zelf ook zoveel mogelijk de knopen en banen te stimuleren, waaronder een ademhalingstechniek.